O projekcie

O projekcie

Do kogo skierowany jest projekt:

Projekt skierowany jest do 133 osób mieszkających/uczących się/pracujących w Wielkopolsce, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) lub są zagrożone utratą pracy bądź przewidziane do zwolnienia, w tym:

 • 90 osób zagrożonych zwolnieniem z pracy/ przewidzianych do zwolnienia
 • 23 osób bezrobotnych w wieku min. 30 lat, którzy utracili pracę z przyczyn zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu)
 • 60 osób z wykształceniem na poziomie max. ISCED3 (nie wyższe niż średnie)
 • 18 osób w wieku min. 50 lat
 • 5 osób niepełnosprawnych

W ramach projektu oferujemy wsparcie:

 • 133 osoby wezmą udział w doradztwie zawodowym ,
 • 100 osób weźmie udział w grupowym doradztwie zawodowym,
 • 50 osób weźmie udział we wsparciu psychologicznym,
 • 100 osób skorzysta z pośrednictwa pracy,
 • 100 osób weźmie udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe,
 • 33 osób weźmie udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu przedsiębiorczości,
 • 26 osób uzyska dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( do 24 057zł netto) wraz ze wsparciem pomostowym (1830zł netto) przez okres 6 miesięcy oraz 12 miesięcy specjalistycznego wsparcia doradczego,
 • 10 osób odbędzie staż zawodowy, za który otrzyma miesięczne stypendium stażowe

Ponadto

 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w formie cateringu
 • pokrycie kosztów dojazdu
 • pokrycie kosztów egzaminów

Dokumenty rekrutacyjne

 • Regulamin rekrutacji
 • Formularz rekrutacyjny dotacja
 • Formularz rekrutacyjny
 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rekrutacja do pierwszej grupy szkoleniowej trwa do 14 sierpnia 2019r.
 • Szkolenia i staże, rekrutacja ciągła prowadzona do momentu wyczerpania wolnych miejsc, nie dłużej jednak, niż do 30 listopada 2019r.