O projekcie

O projekcie

Projekt „Wszyscy pracujemy” POWR.01.02.01-30-0028/18 skierowany jest do:

 • 120 osób młodych w wieku 18-29 (120 osób 84K 36M),
 • 72 os. w wieku 18-29 bezrobotnych lub biernych zawodowo należących do NEET (50 os. biernych zawodowo 40K 10M, 22 os. bezrobotnych niezarejestrowanych 10K 12M, w tym 4 długotrwale 2K 2M, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu),
 • 48 os. w wieku 18-29 pracujący na umowach krótkoterminowych lub cywilno-prawnych,
  W tym:
 • 84 os. o niskich kwalifikacjach 60K 24M,
 • 24 os. zamieszkałych w miastach średnich Gniezno, Koło, Konin, Turek 16K 8M,
 • 6 os. ON 4K 2M.

Rezultaty:

Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 100 os., w tym kwalifikacji przez min. 36 os.

Planowane formy wsparcia:

 • identyfikacja potrzeb uczestników IPD,
 • wsparcie psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje,
 • zatrudnienie subsydiowane,
 • staże zawodowe,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Ponadto:

 • koszty dojazdów dla 50% uczestników IPD,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 10% uczestników,
 • stypendia szkoleniowe dla pracujących,
 • stypendia szkoleniowe dla niepracujących,
 • stypendia stażowe,
 • ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu.

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie w formie cateringu,
 • pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia,
 • pokrycie kosztów egzaminu.

O projekcie

O projekcie

Projekt „Wszyscy pracujemy” POWR.01.02.01-30-0028/18 skierowany jest do:

 • 120 osób młodych w wieku 18-29 (120 osób 84K 36M),
 • 72 os. w wieku 18-29 bezrobotnych lub biernych zawodowo należących do NEET (50 os. biernych zawodowo 40K 10M, 22 os. bezrobotnych niezarejestrowanych 10K 12M, w tym 4 długotrwale 2K 2M, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu),
 • 48 os. w wieku 18-29 pracujący na umowach krótkoterminowych lub cywilno-prawnych,
  W tym:
 • 84 os. o niskich kwalifikacjach 60K 24M,
 • 24 os. zamieszkałych w miastach średnich Gniezno, Koło, Konin, Turek 16K 8M,
 • 6 os. ON 4K 2M.

Rezultaty:

Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 100 os., w tym kwalifikacji przez min. 36 os.

Planowane formy wsparcia:

 • identyfikacja potrzeb uczestników IPD,
 • wsparcie psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje,
 • zatrudnienie subsydiowane,
 • staże zawodowe,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Ponadto:

 • koszty dojazdów dla 50% uczestników IPD,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 10% uczestników,
 • stypendia szkoleniowe dla pracujących,
 • stypendia szkoleniowe dla niepracujących,
 • stypendia stażowe,
 • ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu.

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie w formie cateringu,
 • pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia,
 • pokrycie kosztów egzaminu.