O projekcie

O projekcie

Do kogo skierowany jest projekt:

Projekt skierowany jest do 45 osób 50+ (ukończony 50ty rok życia w momencie przystąpienia do projektu), zamieszkałych na terenie Wielkopolski, w tym 35 osób biernych zawodowo (również emeryci), 10 osób bezrobotnych (5 osób długotrwale bezrobotnych), w tym również dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy wsparcie:

  • 36 jednorazowych, bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 24 121,30zł,
  • 6 miesięcy finansowego wsparcia pomostowego 2 000,00zł,
  • Pakiet szkoleń i specjalistycznego doradztwa,
  • 50 osób skorzysta z pośrednictwa pracy,

Ponadto

  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • wyżywienie w formie cateringu