O projekcie

O projekcie

Do kogo skierowany jest projekt:

Projekt skierowany jest do 65 osób mieszkających/uczących się/pracujących w Wielkopolsce, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) lub są zagrożone utratą pracy bądź przewidziane do zwolnienia, w tym:

 • 40 osób zagrożonych zwolnieniem z pracy/ przewidzianych do zwolnienia
 • 25 osób bezrobotnych w wieku min. 30 lat, którzy utracili pracę z przyczyn zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu)
 • 30 osób z wykształceniem na poziomie max. ISCED3 (nie wyższe niż średnie)
 • 9 osób w wieku min. 50 lat
 • 3 osoby niepełnosprawne

W ramach projektu oferujemy wsparcie:

 • 65 osób weźmie udział w doradztwie zawodowym ,
 • 50 osób weźmie udział w grupowym doradztwie zawodowym,
 • 50 osób weźmie udział we wsparciu psychologicznym,
 • 50 osób skorzysta z pośrednictwa pracy,
 • 50 osób weźmie udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe,
 • 15 osób weźmie udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakresu przedsiębiorczości,
 • 12 osób uzyska dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( do 22 330,24zł) wraz ze wsparciem pomostowym (2000zł przez okres 6 miesięcy oraz 12 miesięcy specjalistycznego wsparcia doradczego),
 • 10 osób odbędzie staż zawodowy, za który otrzyma miesięczne stypendium stażowe

Ponadto

 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w formie cateringu
 • pokrycie kosztów dojazdu
 • pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rekrutacja trwa do 15 lutego 2018r.
Szkolenia i staże, rekrutacja ciągła prowadzona do momentu wyczerpania wolnych miejsc, nie dłużej jednak, niż do 31 lipca 2018r.